Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana

Tržaška cesta 132
SI-1000 Ljubljana
Tel: 01 425 34 19
Fax: 01 425 34 20
GSM: 040 871 589, 041 706 657

DŠ: SI83784691
TRR: 0201-0001-0814-496

E-pošta: info@rdecikrizljubljana.si
Upravljanje piškotkov

Prijave na tečaje in izpite iz prve pomoči: www.prva-pomoc.si.
E-pošta: prva.pomoc@rdecikrizljubljana.si

E-novosti

Želite sprejemati naše e-novosti?


1/3

Naj prostovoljec 2016

Torek, 20. junij 2017

Izmenjevalnica Naj prostovoljski projekt 2016

V torek, 20. 6. 2016 je na Brdu pri Kranju potekala že tradicionalna prireditev Mladniskega sveta Slovenije Naj prostovoljec. Na dogodek so bili vabljeni tudi naj prostovoljci RKS-OZ Ljubljana.

Anja Kolendo, Marinka Banić, Silva Pelcar in Miloš Mikolič so prostovoljci, ki skrbno, angažirano in neumorno skrbijo za bolj humano družbo! Čestitke in hvala!

Letošnje leto pa smo lahko še posebej ponosni na prostovoljke in prostovoljce projekta Izmenjevalnica, saj je bil razglašen za Naj prostovoljski projekt 2016! HVALA vsem prostovoljkam in prostovoljcem za vse delo, trud, entuziazem in srčnost in ČESTITKE!

Iz obrazložitve MSS: 
"Ključno priznanje za kolektivno delo in naziv Naj prostovoljski projekt je prejel projekt Izmenjevalnica, ki ga izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana. Izmenjevalnica je projekt Rdečega križa Ljubljana, s katerim širijo zavest o ponovni uporabi in krepijo odgovornost do ljudi in okolja. Projekt je nastal na podlagi realnih potreb, ki so jih zaznali na Rdečem križu, saj so jim določena oblačila v Humanitarnem centru ostajala. Zato so dogodke, na katerih so pričeli z izmenjavo rabljenih oblačil in predmetov za hrano in izdelke za higieno. S tem so omogočili dostopnost do oblačil širšemu krogu ljudi, saj si ceno pravzaprav postavi vsak sam v skladu s svojimi zmožnostmi. V okviru projekta so skupno izvedli že 63 dogodkov, zbrali 6471,5 kg hrane in izdelkov za higieno, v okviru akcije "Drama vsakdanjika" pa 11.631,26 €. "

Cela novica je dostopna na povezavi  http://mss.si/podeljena-priznanja-v-natecaju-prostovoljec-leta-2016/

Jošt Derlink, prostovoljec RKS-OZ Ljubljana pa je v Odmevih takole predstavil Izmenjevalnico http://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174478220

 

 

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim - predstavitev projekta Srečevalnica na srečanju v Bruslju

Torek, 20. junij 2017

V ponedeljek, 19. 6. 2017 je v Bruslju potekalo 6. srečanje mreže Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ki združuje odločevalce, nosilce projektov in izvajalske partnerske organizacije, z namenom, da se izmenjujejo dobre prakse in načini za pomoč najbolj ogroženim ljudem. Tema srečanja je bila tokrat "celosten pristop" - a "whole person" approach.

Na tokratno srečanje so povabili tudi RKS-OZ Ljubljana z namenom, da na srečanju predstavimo naše izkušnje. Naša predstavnica, strokovna sodelavka Klara Debeljak, je tako na dogodku, ki se ga je udeležilo preko 90 delegatov iz vse Evrope, predstavila projekt Srečevalnica, katerega cilj je krepiti socialno vključenost.

Čas je, da razmislimo o zaščiti beguncev

Torek, 20. junij 2017

Čas je, da razmislimo o zaščiti beguncev v sodelovanju s tretjimi državami

Izjava ob svetovnem dnevu beguncev

Ob svetovnem dnevu beguncev in na predvečer Evropskega sveta Urad Rdečega križa za EU poziva EU in njene članice, naj ocenijo učinek partnerskega pristopa k pravici do azila.

Partnerski okvir EU za migracije, ki povezuje ukrepe migracijske politike s finančnimi obveznostmi EU, je bil sprejet pred enim letom z namenom, da okrepi sodelovanje s tretjimi izvornimi državami in državami tranzita. Njegov glavni cilj je reševanje življenj. Dejansko pa se je partnerstvo doslej večinoma osredotočalo na preprečevanje nezakonitih migracij z zagotavljanjem ukrepov vračanja in okrepitve nadzora na mejah.

"Zaščita beguncev je za EU pravna obveznost. Sedanja prizadevanja za vključevanje tretjih držav v upravljanje migracij ne smejo zasenčiti pravice do azila," je dejal Denis Haveaux, direktor urada Rdečega križa za EU. "EU pozivamo, naj jasno opredeli svoje strateške odnose in partnerstva s tretjimi državami glede zaščite beguncev."

Po opaznem uspehu sodelovanja s Turčijo želi EU okrepiti odnose z še nekaj prednostnimi državami izvora in tranzita. Nekatere države, ki bi lahko bile potencialne partnerice, imajo vlade z vprašljivim odnosom do človeških pravic. Večina sporazumov o sodelovanju sploh ne omenja vprašanj človekovih pravic in pravnih jamstev za zaščito beguncev.

Čeprav Afganistanci ostajajo pri vrhu seznama narodnosti, ki prvič prosijo za azil v EU, sta vračanje in ponovni sprejem postala prednostni nalogi v odnosih med EU in Afganistanom. S poudarjanjem vračanja neuspešnih prosilcev za azil EU tvega kršenje temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do nevračanja. Poleg tega s tem tudi poveča verjetnost, da bodo migrante poslali nazaj v nestabilne države s pomanjkljivo zaščito in omejenimi možnostmi zagotavljanja varnosti povratnikom.

 

Kot odskočna deska za večino migrantov, namenjenih v Evropo, ima Libija vlogo ključne partnerice EU za zaustavitev nezakonitih migracij. S kombinacijo strogega nadzora na mejah in financiranja dejavnosti za upravljanje migracij skuša EU omejiti dostop do svojega ozemlja in povečati število vrnitev.

 

Trenutno je v Libiji obtičalo mnogo ljudi z omejenim dostopom ali celo brez dostopa do osnovnih storitev, kot je zdravstvo. "Ti ljudje so v nevarnosti, da postanejo žrtve arbitrarnega in nedoločno trajajočega pridržanja, in tvegajo, da bodo deležni mučenja in trpinčenja," opominja g. Haveaux. Kot opozarja, "če nadzoru na meji dajemo prevelik poudarek, potem sodelovanje med EU in Libijo ne more primerno odgovoriti na dramatično humanitarno situacijo migrantov tako v Libiji kot v Sredozemlju."

 

EU bi lahko igrala pomembno vlogo pri izboljšanju zaščite beguncev prek partnerstva s tretjimi državami. "EU in njene članice bi lahko več prispevale k spoprijemanju s potrebami po zaščiti beguncev v regijah izvora," poudarja g. Haveaux. Odločilno je, da EU in njene članice nadaljujejo s podporo tretjim državam preko humanitarnih programov in programov razvojne pomoči. Celovita migracijska politika pa nujno zahteva tudi vzpostavitev varnih pravnih poti do zaščite znotraj EU. Da bi ustvarile trajno rešitev za dolgotrajne begunce, morajo članice EU razširiti domet svojih programov za ponovno naselitev. "Vrnitev in ponovna naselitev mora ostati orodje znotraj humanitarnih ciljev, s katerim beguncem zagotavljamo zaščito. Nikoli je ne bi smeli pogojevati s sodelovanjem tretjih držav pri prednostnih nalogah EU za upravljanje migracij," zaključuje g. Haveaux.

Dobrodelna akcija "Otroci za otroke" in "Dijaki za otroke"

Ponedeljek, 19. junij 2017

Tudi v letu 2017 smo izvedli že tradicionalno dobrodelno akcijo "Otroci za otroke" in "Dijaki za otroke", ki jo izvajamo v sodelovanju s številnimi osnovnimi in srednjimi šolami na našem območju delovanja. Z akcijo smo začeli že v Tednu Rdečega križa Slovenije med 8. in 15. majem, saj želimo še pred začetkom novega šolskega leta čim več socialno ogroženim družinam z otroki olajšati ta prehod.
Dobrodelni akciji se je pridružilo kar 27 osnovnih šol:

OŠ Zadobrova, OŠ Vrhovci, OŠ Danile Kumar, OŠ Preserje, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Dr. Vita Kraigherja, OŠ Janka Modra Dol Pri Ljubljani, OŠ Vodice, OŠ Koseze, OŠ Ig, OŠ Nove Fužine, OŠ Škofljica, OŠ Horjul, OŠ Bežigrad, OŠ Polje, OŠ Martina Krpana, OŠ Sostro Pš Janče, OŠ Brezovica -  PŠ Notranje Gorice, Center Janeza Levca OŠPP Dečkova, OŠ Vižmarje Brod, OŠ Vič, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Šmartno Pod Šmarno Goro, OŠ Dobrova, Oš Primoža Trubarja Velike Lašče, Oš Primoža Trubarja Velike Lašče - Pš Rob, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Vide Pregarc

in ena srednja šola: Biotehniški izobraževalni center – Živilska šola

Skupaj so zbrali 1.169,78 eur prostovoljnih prispevkov ter 451 kg donacij novih šolskih potrebščin. Z donacijami bomo pomagali socialno ogroženim družinam, ki prejemajo našo pomoč.
HVALA vsem mentorjem, učencem in vsem, ki so prispevali! Z vašo pomočjo tudi v šole širimo solidarnost in željo po medsebojni pomoči!
 

Bodi dobrodelen. Pošlji SMS in PODARI 1 EUR.

Sobota, 17. junij 2017

Vsi, ki niste uspeli donirati v sobotni humanitarni akciji Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? lahko pomagate tudi s poslanim SMS sporočilom na 1919 LJUDEM. Vse donacije so namenjene plačilu položnic za elektrike, zdravstvena zavarovanja, najemnine, …

Poročilo - Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?

Sobota, 17. junij 2017

V današnji vseslovenski akciji Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? smo s prostovoljkami iz šestih krajevnih organizacij Rdečega kriza zbrali 383 kg bruto dobrot in 109,26 EUR prostovoljnih prispevkov, ki jih bomo namenili plačilu položnic.

Donacije so namenjene 11.000 uporabnikom, ki prihajajo po pomoč v Humanitarni center RKS-OZ LJ. HVALA!

Naša naslednja humanitarna akcija bo potekala v soboto,

16. septembra 2017.

Zgodbe z upanjem na boljšo prihodnost

Petek, 16. junij 2017

V okviru RKS-OZ Ljubljana pomagamo številnim družinam in posameznikom. Številnim ljudem pomagamo s pomočjo v obliki hrane in oblačil, ponekod pa so finančne stiske tako hude, da bi družine brez naše pomoči ne zmogle. Kljub statističnim podatkom, da se stopnja revščine in socialne izključenosti niža, žal še vedno opažamo, da se stiske nekaterih družbenih skupin le še poglabljajo. Včasih je dovolj, da ljudem ponudimo oporo pri reševanju številnih stisk, s katerimi se soočajo, a besede niso dovolj. V letu 2016 smo s pomočjo v obliki plačila položnic za nujne življenjske stroške pomagali kar 118 družinam in posameznikom, v skupni vrednosti 19.603 eur. Kot humanitarna organizacija smo prepogosto v situaciji, da blažimo stiske, do katerih v sodobni družbi ne bi smelo prihajati.

Veseli smo, ko naša pomoč dejansko spremeni življenjski potek ljudem v pozitivno smer. Prejeli smo pismo družine, ki ga delimo z vami.

Pozdravljeni!

Ob vaši dobrodelnosti mi skoraj zmanjka besed in ne vem kaj naj še rečem drugega kot hvala. S strani vaše pomoči nam je bilo dokončno omogočeno dostojno življenje, ki ga naša družina ni poznala dolgih 7 let. Preživeli smo res težka leta vseh nemogočih tegob, ki pa so nas kot družino le še  bolj povezale. Prej smo imeli hišo, zdaj smo brez nje in smo ustvarili pravi dom. Da bomo končno izplavali iz finančne krize manjka še nekaj mesecev. Ponovno se veselimo vsakega jutri, katerega smo se prej bali. Ni več bojazni ali zvonec na vhodnih vratih pomeni splošen obisk ali prihod izvršitelja, ki je prišel po zarubljene stvari.

Otroka imata spet nasmeh na obrazu, prav tako tudi midva z možem. Imamo le še željo po zdravju, da končno lahko zaživimo polno družinsko življenje, kot smo ga nekoč že imeli.

Iskrena in srčna hvala, da ste nam pomagali na trnovi poti proti izstopu iz krize.

HVALA vsem, ki nas lahko podprete pri uresničevanju našega humanega poslanstva. Pomembno je sporočilo ljudem, da jih v najhujših stiskah ne bomo pustili sami! Pomagate lahko na naslednje načine:

Donacijo z SMS sporočilom:
Če želite donirati s kratkim sporočilom, pošljite SMS sporočilo s ključno besedo LJUDEM na številko 1919 in prispevali boste 1 EUR za humanitarno akcijo "Pomagajmo LJUDEM našega mesta". Prispevate lahko vsi uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Telemacha, Izimobila, Debitela in Simobila.

Donacija na humanitarni račun:
Vaš prispevek pomoči lahko nakažate tudi na humanitarni račun RKS-OZ Ljubljana, ki je odprt pri Delavski hranilnici d.d.  Prosimo, da pri nakazilu donacij v humanitarne namene "Pomagajmo LJUDEM našega mesta" navedete sklic 10-2.

Humanitarni račun:
DELAVSKA HRANILNICA D.D.
IBAN: SI56 61000 1122334482
SWIFT ALI BIC: HDELSI22
SKLIC: 10-2

***Vse donacije so v celoti (100%) izplačane za plačilo položnic in življenskih stroškov ljudem, ki so se znaši v hudi materialni stiski. ***

V Ljubljani "Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?" humanitarna akcija

Petek, 16. junij 2017

Rdeči križ Ljubljana se pridružuje nacionalni akciji "Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?", ki jo Rdeči Križ Slovenije organizira v sodelovanju s podjetjem Mercator.

 

V soboto, 17. 6. 2017 nas obiščite na lokacijah:
1. Mercator, Market Bonifacija, Tržaška 123, 1000 Ljubljana (od 8. do 12. ure).
2. Mercator, Hipermarket, Mesarska 11, 1000 Ljubljana (od 10. do 18. ure).
3. Mercator, Market Ceneta Štuparja 2, 1231 Ljubljana (od 8. do 14. ure).

Pričakali vas bodo naši prostovoljci in košare - upamo, da jih bomo z vašo pomočjo napolnili!

Še posebej bomo veseli:
- izdelkov za higieno (damski vložki, pralni prašek, milo, plenice)
- konzervirane hrane (pelati, grah, paštete, tunina, koruza)
- suho sadje
- priboljškov za otroke

HVALA!
Z vašo pomočjo bomo popestrili pakete pomoči Rdečega križa Ljubljana, s katerimi pomagamo več kot 11.000 LJUDEM.

Več informacij: info@rdecikrizljubljana.si ali 040 871 589.

_______________________________________________

Več o humanitarni akciji:

Revščina je pri nas že skoraj celo desetletje vsakdan več kot četrt milijona ljudi, kar je toliko kot je prebivalcev štirih večjih slovenskih mestnih občin, to je Maribora, Celja, Kranja in Kopra. Ali nekaj manj kot je prebivalcev Mestne občine Ljubljana. Ob vsem tem ni prav nič čudno, da v Rdečem križu Slovenije potrebujemo še veliko več hrane kot 3.200 ton, kolikor smo jo razdelili lani. In ne samo hrane, potrebujemo ljudi, ki so pripravljeni kot prostovoljke in prostovoljci skupaj z nami pomagati svojim bližnjim in tudi malo bolj oddaljenim sosedom ter enkrat na mesec kupce v določenih Mercatorjevih prodajalnah, pozdraviti s stavkoma: "Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?" Zato skupaj z 11 območnimi združenji RKS in v sodelovanju z Mercator d.d. v 19 Mercatorjevih prodajalnah po Sloveniji zbiramo hrano.

Kje vse lahko prispevate?
Hipermarket Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale
Market Marjanca Gornja Radgona, Mladinska ulica 2, 9250 Gornja Radgona
Market Radgonska cesta Radenci, Radgonska cesta 9 f, 9252 Radenci
Hipermarket Koper, Dolinska cesta 1 A, 6000 Koper/Capodistria
Supermarket Kolodvorska Koper, Kolodvorska cesta 4, 6000 Koper/Capodistria
Market Krožna Koper, Krožna cesta 1, 6000 Koper/Capodistria
Market 47 Ankaran, Jadranska cesta 42, 6280 Ankaran/Ankarano
Hipermarket Kranj Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 69, 4000 Kranj
Hipermarket Kranj Savski otok, Stara cesta 25 c, 4000 Kranj
Supermarket Kokrica, Cesta na Brdo 5, 4000 Kranj
Supermarket Krško, Cesta krških žrtev 132 a. 8270 Krško
Supermarket Poljanska/Mesarska Ljubljana, Mesarska cesta 11, 1000 Ljubljana
Market Ceneta Štuparja, Ceneta Štuparja 2, 1231 Ljubljana
Market Bonifacija, Tržaška 123, 1000 Ljubljana
Supermarket Logatec, Tržaška cesta 3, 1370 Logatec
Hipermarket Maribor Tabor II, Ulica Eve Lovše 1, 2000 Maribor
Market Kolodvorska Ribnica, Kolodvorska cesta 2 a, 1310 Ribnica
Supermarket Sl. Konjice, Slomškova ulica 1 a, 3210 Slovenske Konjice
Supermarket Vrhnika, Robova cesta 6, 1360 Vrhnika

 

Občni zbor Krajevne organizacije Vič-Rožnik

Četrtek, 15. junij 2017

V četrtek, 15. 6. 2017 je Krajevna organizacija Rdečega križa Vič-Rožnik organizirala občni zbor za člane, prostovoljce in podpornike RK. Srecanje je potekalo v prostorih ČS Roznik.

Prostovoljstvo KORK Medvode

Četrtek, 15. junij 2017

Spoštovani.

 

V Medvodah bo srečanje za vse, ki vas karkoli zanima v zvezi s prostovoljstvom na Rdečem križu.

Poudarek bo na ustanovitvi skupine bolničarjev, pridobitvi in obnavljanju znanja prve pomoči.

Vabljeni, da pridete poleg in se pozanimate tudi o drugih področjih prostovoljstva v Krajevni organizaciji Rdečega križa Medvode.

Srečanje bo 20.6.2017 ob 18.00 v prostorih Krajevne skupnosti na Medvoški ul. 4, 1215 Medvode (na nasprotni strani CSD).

 

Vljudno vabljeni!

RK Slovenije - Aktualno

Petek, 15. september 2017

V Ljubljani "Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?" humanitarna akcija

Četrtek, 14. september 2017

IZVAJANJE DELAVNIC S PREDŠOLSKIMI OTROKI

Pomagam prvi Pomagajmo ljudem našega mesta Sreča v nesreči Club 25 100 kapljic Izmenjevalnica Srečevalnica Dan s prostovoljci logotip-MakFest Debeli Rtič Dan za spremembe Zurnal24.si

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Ljubljana